Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

SAI GÒN NGÀY TRỞ LẠI .

Năm năm thôi , cũng đủ đời người thay đổi !

Lối rẽ nào cũng cần chút nguôi ngoai .

Năm năm thôi đủ thời gian để e thay áo mới.

Đủ để đời tôi sóng gió qua bao mùa .