Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Đò Đời


Phũ phàng A bỏ lại đây ,

Nắng mưa e đợi - đắng cay e chờ

Sông sâu đáy biển dễ dò .

Lòng người lấy thước để đo bao giờ .

A đi A bỏ bơ vơ

Còn e ôm mãi giấc mơ chúng mình .

Bể đời vời vợi mênh mông

Biển tình chỉ có một lần đò sang .

Nắng mưa, mưa nắng kiếp người

lỡ lầm lạc bến suốt đời truân chuyên ?
-----mai thủy-------